מאגר מידע
מאגר מידע > ערים, מדינות ואימפריות > אירופה הנוצרית

הויקינגים

כתר הוצאה לאור

בֵּין הַמֵאָה הַ-8 לַמֵאָה הַ-12 הִפּילוּ שבָטים אַכזָריים, שֶנִקראוּ ויקינגים, אֶת פַּחדָם עַל אַנשֵי אֵירוֹפָּה. הֵם בָּאוּ מִנוֹרוֶוגיָה, מִשוֶודיָה וּמדַנמַרק, שֶמֶזֶג הָאֲוויר בָּהֶן קַר והָאֲדָמָה עֲנייָה, וחיפּשׂוּ שָלָל. בַּתחילָה עָרכוּ פּשיטוֹת מהירוֹת עַל כּפָרֵי הַחוֹף ועַל חַווֹת מבוּדָדוֹת. הֵם גָנבוּ סוּסים וּמָזוֹן, תָפסוּ שבוּיים והָפכוּ אוֹתָם לַעֲבָדים, ושָדדוּ כֶּסֶף וזָהָב מִכּנֵסיוֹת. אַחַר כָּך כָּבשוּ שטָחים מֵאַנגליָה, גֶרמַניָה, איטַליָה ורוּסיָה והִתיַישבוּ בָּהֶם.

הַוויקינגים הָיוּ בּוֹנֵי הַספינוֹת הַטוֹבים בּיוֹתֵר בִּזמַנָם, וּספינוֹתֵיהֶם הַמהירוֹת והַקַלוֹת יָכלוּ לָשוּט לַמֶרחַקים. הֵם הִתיַישבוּ גַם בּאיסלַנד וּבִגרֶנלַנד, והָיוּ הָאירוֹפּים הָרִאשוֹנים שֶהִגיעוּ לִצפוֹן אָמֶריקָה. אַף עַל פּי שֶהֵם זכוּרים בּעיקָר בּגלַל כּיבּוּשֵיהֶם, עַל פּי רוֹב חָיוּ הָעַמים הַנוֹרדיים בּשַלוָוה בּיישוּבים קטַנים ועָסקוּ בּחַקלָאוּת, בּמִסחָר וּבִמלָאכוֹת שוֹנוֹת.

ספינָה אֲרוּכָה וּקנוֹר
הספינות היו כלי התַחבּוּרה החשוב ביותר של הוויקינגים, מפני שאַדמותיהם היו מוקפות ים ומכוסות יערות עבותים שהִקשו מאוד על הנסיעה ממקום למקום. הם בָּנוּ ספינות ארוכות ומפוארות מעצים שכרתו ביערות סקַנדינַוויָה. הספינה הארוכה יכלה לשאת עליהָ כ-80 לוחמים שחָתרו והשיטו את הספינה, ובתום המסע נלחמו. הויקינגים בָּנוּ גם ספינות קטנות יותר, שנקראו קנור, ששימשו אותם להעברת סחורות.

מִנהֲגֵי קבוּרָה
ויקינגים חשובים נקברו עם הספינות שלהם. קרובי המשפחה הניחו את הגופה בתא עץ על הסיפון.
לפעמים נקברו גם כלבים, סוסים, בקָר ועבדים עם אדוֹניהם. את גופתו של לוחם גדול נהגו לשׂרוף על ערימת עצים או שהניחו אותה על סיפון ספינה ואז העלו אותה באש.

מִשפּחוֹת ויקינגים
היו ויקינגים שחיו בערי מסחר סוֹאנוֹת, כגון יוֹרק שבאנגליה, אבל רובם חיו ביישובים כפריים מבודדים. את כל הצרכים של המשפחה היה עליהם לייצר או לגַדל בחַווה. לנשים הוויקינגיות היו זכויות רבות יותר מלרוב נשוֹת אירופה בעת ההיא. למשל, הן יכלו להתגרש אם רצו בכך.

לוֹחֲמים
הַלוֹחֲמים הַוויקינגים נִלחֲמוּ בַּחֲרָבוֹת וּבגַרזִנֵי קרָב, אַך הָיוּ שֶהִשתַמשוּ בַּחֲניתוֹת וּבְקשָתוֹת. הֵם נָשׂאוּ מָגינֵי עֵץ והָיוּ שֶלָבשוּ שִריוֹן עָשׂוּי שִכבוֹת עוֹר עָבֶה. הַמפַקדים בּדֶרֶך כּלָל חָבשוּ קַסדוֹת מַתֶכֶת ושִריוֹן קַשׂקַשׂים.


ביבליוגרפיה:
כותר: הויקינגים
שם ספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
הוצאה לאור : כתר הוצאה לאור
בעלי זכויות: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 3: בר מצוה - זבובים.

| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית