מאגר מידע
מאגר מידע > שליטים וממלכות בארץ-ישראל > תקופת המנדט הבריטי
מאגר מידע > מיישוב למדינה > מאורעות


הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : תפיסת המלחמה בטרור של טגארט כמומחה אימפריאלי | מחבר: גד קרויזר

קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה

ניתוח פעולותיו של טגארט כמפכ"ל משטרת כלכותה (1931-1923) מלמד שהוא דגל בתפיסה שניתן לנצח טרור בכוח, ולהשקיע לשם כך את כל המשאבים הדרושים הן בתחומי האמצעים, המודיעין והמבצעים והן בתחום החקיקה.14

טגארט התמנה למפכ"ל משטרת כלכותה בשנת 1923, ערב השלב השלישי בהתפרצות הטרור באזור בנגל ובעיר כלכותה. הטרור ההינדי היה עירוני באופיו והוא כלל הסתה נגד השלטון הבריטי באמצעות עיתונות וכרוזים, רכש וייצור של נשק בלתי לגלי, פגיעה במרכזי השלטון הבריטי בבנגל, התנקשות בפקידים בריטים בכירים ובבני משפחותיהם, פגיעה במשתפי פעולה עם השלטון הבריטי וניהול משא ומתן עם גורמים עוינים לבריטניה.15 טגארט הפעיל מודיעין ומבצעים ופעל נגד ראשי ארגוני הטרור ההינדי גם הרחק מכלכותה. הוא רדף אחריהם עד הג'ונגלים של מחוז אוריסה (Orissa), עד בורמה וכן עד השטחים הצרפתיים בהודו, ובתיאום ובשיתוף פעולה עם הממשל ועם הגורם המשטרתי באותם אזורים נטרל אותם על ידי חיסול או מאסר.16 טגארט בנה מערכת משטרתית יקרה בתקני כוח אדם ותשתית. למערכת היו בעיות ופגמים במיוחד בתחום התביעה המשטרתית, בעיקר בגלל חמקמקותו של הטרור. כדי לפתור קושי זה הביא בשנת 1925 לאישורם של חוקי החירום של בנגל, שהיו חוקים דרקוניים. חוקים אלה כללו אישור למעצרים מנהליים ולגירושים וכן הקמת בתי דין מיוחדים לשיפוט מהיר.17

טגארט דיכא את הטרור ללא סיוע הצבא ובלא שהמשטרה התמוטטה, אף שרוב שוטריה היו הינדים. הוא דיכא את הטרור בכלכותה לחמש שנים (1929-1925), ודימויו בעיני הטרוריסטים ההינדים היה של מדכא אכזר של תנועת הטרור,18 ובעיני הבריטים – של 'איש הברזל'19 שהצליח לדכא את הטרור 'למרות התנאים הקיצוניים שבהם היה נתון לאורך תקופה ארוכה.'20 תפיסתו שניתן לנצח את הטרור בכוח ודימויו המצליח הם שהביאו את שר המושבות ויליאם אורמסבי-גור (Ormsby-Gore) לשלוח אותו כמומחה אימפריאלי לארץ-ישראל.21 טגארט יצא לשליחותו אף שידע שהטרור בארץ-ישראל דומה למלחמת הגרילה בגבול הצפוני-מערבי בהודו יותר מאשר לטרור העירוני בכלכותה.22

לא מן הנמנע גם שטגארט נשלח ארצה כיוון שייצג את האסכולה הביטחונית במשטרה הקולוניאלית, אסכולה שעל פיה על המשטרה להילחם בכוח בטרור ובפשיעה כדי לשמור על האינטרסים השלטוניים. המשטרה ברוחו של טגארט הייתה שונה ואף מנוגדת לאופי האזרחי של המשטרה הקולוניאלית הארץ-ישראלית, אשר אורגנה מחדש לאחר מאורעות 1929 ברוחו של הרברט דאוביגין (Dowbiggin), 'בכיר השוטרים הקולוניאליים'.23 משטרה זו התמוטטה עם ראשית המרד הערבי.

לחלקים נוספים של המאמר:
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : הקדמה
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : תפיסת המלחמה בטרור של טגארט כמומחה אימפריאלי (פריט זה)
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : מדיניות הביטחון הבריטית- הוויכוח העקורני על דיכוי בכוח של המרד הערבי
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : הביקרות של טגארט על מצב הביטחון בצפון
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : דוח טגארט - ההמלצה לבניית הגדר
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : ניסוי הגדר וכשלונו
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : גדר הצפון ומערכת הבלוקהאוס בדרום אפריקה
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : מערכת הגדר ומרכיביה בהמלצותיו של טגארט
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : היחס אל טגארט ואל מערכת הגדר
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : גדר הצפון - הבעיות המרכזיות
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : שאלת ערכה הצבאי של גדר הצפון
הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : סיכום

הערות שוליים:

  1. I.C. Curry, The Indian Police, London 1932, p. 309; P. Griffiths, To Guard My People: The History of the Indian Police, London 1971, pp. 409-411. וראו בספרון שהוציא קארי על טגארט, ושנדפס להפצה פרטית: I.C. Curry Tegart of the Indian Police. Wells [1960]. מקורות לניתוח פעילותו של טגארט במפכ"ל ראו סיכומים שנתיים של משטרת כלכותה: 'Annual Reports on the Police Administration of the Town of Calautta and its Suburbs 1923-1930, Oriental and India Office Collections, IOR. V/24/3217
  2. Terrorism in India 1917-1936. compiled in the Intelligence Bureau. Home Department Government of India. Simla 1937, pp. 9-65: D.M. Laushey. Bengal Terrorism and the Marxist Left: Aspects f Regional Nationalism in India, 1905-1942, Calcutta 1975. pp. 11-86
  3. K.F. Tegart, 'Charles Tegart: Memoirs of an Indian Officer', pp. 222-225. ראו גם: קארי, טגארט (לעיל, הערה 14), עמ' 12.
  4. חוק בנגל היה בסיס לדיונים על החלת חוקי חירום בארץ-ישראל. החוק מצוי באצ"מ, S25/8225.
  5. M. Silvestri, '"An Irishman is Specially Suited to be a Policeman": SirCharles Tegart and Revolutionary Terrorism in Bengal', History Ireland, 8. 4(Winter 2000). pp. 40-44
  6. 'Man of Iron', Yorkshire Observer. 26 October 1937
  7. ציטוט מדברי שר המושבות, אורמסבי-גור, בבית הנבחרים, ראו: Times, 28 October 1937
  8. בסיכום מיזם המבצרים (הטגארטים) נכתב שמשרד המושבות ביקש את שירותיו של טגארט בארץ-ישראל כיוון שהוא 'זכה לתהילה כמפכ"ל של בנגל בהודו'. ראו: לוק (Luke), סעיף 3, 21 בנובמבר 1941 (התאריך ליד חתימתו), בתחילת תיק PRO, CO 733/434/75015/43
  9. דוח טגארט, פרק 1. הוא ידע זאת כחודש לפני שיצא לשליחותו כיוון שקרא את דוח ועדת פיל (לעיל, הערה 5) ששלח לו דאוני (Downie), ראש הדסק הארץ-ישראלי במשרד המושבות. ראו: דאוני אל טגארט, 10 בנובמבר 1937, מסמכי טגארט, קופסה 4, תיק 3. על אופי הלחימה בגבול הצפוני-מערבי ראו: T. Moreman, The Army in India and the Development of Frontier Warfare 1849-1947, New York 1998
  10. G. Kroizer, 'From Dowbiggin to Tegart: Revolutionary Change in the Colonial Police in Palestine during the 1930's, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 32, 2 (May 2004), pp. 115-133


ביבליוגרפיה:
כותר: הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה : בחינה מחודשת : תפיסת המלחמה בטרור של טגארט כמומחה אימפריאלי
מחבר: קרויזר, גד
תאריך: תמוז תשס"ו , גליון 120
שם כתב עת: קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה
הוצאה לאור : יד יצחק בן-צבי
בעלי זכויות: יד יצחק בן-צבי
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית