מאגר מידע
מאגר מידע > מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות > תמורות דמוגרפיות

פעולות אחזקה של מערכת הניקוז בלונדון, 1854


פעולות אחזקה של מערכת הניקוז בלונדון, 1854

ניקוז מי השפכים מבטא את השיפור ההדרגתי שחל במאה התשע עשרה בתנאי ההיגיינה באירופה. פיתוח תשתיות תברואה הפחית בהדרגה את התמותה ממחלות ומזיהומים, וזהו אחד מן הגורמים לגידול האוכלוסייה המהיר באוכלוסיית אירופה במאה התשע עשרה.


לתמונה מוגדלתביבליוגרפיה:
כותר: פעולות אחזקה של מערכת הניקוז בלונדון, 1854
שם אתר: visualphotos/ corbis
הוצאה לאור : Corbis Corporation
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית