מאגר מידעמאגר מידע > אידיאולוגיות, תנועות וזרמים > אמנציפציה ואנטישמיות מודרנית
מאגר מידע > דתות והגות דתית > יהדות > הגות דתית-יהודית
מאגר מידע > יהודים בתפוצות > יהודים בארצות הברית

יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (1903-1993) | מחברת: מתיה קם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


 

תולדות חיים


פילוסוף דתי, רב ולמדן, שהיה אחד הבולטים במנהיגיה הרוחניים של יהדות ארצות הברית.
הרב סולובייצ'יק נולד בפולין בעיר פרוזן, שם שימש סבו כרב ראשי. את השכלתו הגבוהה רכש בברלין, ואחר-כך היגר לארצות הברית, התיישב בעיר בוסטון, והקים בה את בית הספר היהודי הראשון – בית ספר רמב"ם.
כעשר שנים לאחר בואו לארצות הברית התמנה כפרופסור לתלמוד ולפילוסופיה יהודית ב"ישיבה יוניברסיטי" של ניו יורק. רבים מתלמידיו המשיכו את דרכו, ונעשו מנהיגי קהילות בארצות הברית.
הרב סולובייצ'יק השאיר אחריו מאמרים וספרים רבים בנושא הפילוסופיה היהודית. חיבוריו תורגמו לעברית והתפרסמו בישראל בעשרים השנים האחרונות. 

הסכסוך העתיק והסכסוך המודרני


"אחת מטענותיו של האנטישמי המודרני היא: למה היהודים שונים? למה אינם נוהגים כדרך עמי העולם? והעובדות אמנם נכונות: אנו חוגגים את חגינו באופן ייחודי, מנהגי החיים שלנו מיוחדים לנו, ואפילו בדבר פשוט כמו כתיבה – אנו שונים: שהרי אנו כותבים מימין לשמאל, בניגוד לרוב העולם.
אנו שונים מכל עם ולשוננו שונה מכל לשון. וייחודיות זו מעוררת התנגדות ומתסיסה ומביאה את האנטישמיות – את חוסר ההבנה ואת היעדר הסובלנות…
… האנטישמי העתיק וגם האנטישמי המודרני אינם מסוגלים להבין את עולמנו היהודי המיוחד. וזהו בדיוק הדבר שהביע עשיו בהצעתו ליעקב. לאחר שיעקב סירב לקבל את הצעתו של עשיו שילכו יחדיו, הוא אמר לעשיו בערך כך: החלפנו בינינו מתנות, ראינו זה את זה ושוחחנו, אולם דרכינו, דרכי חיינו, מוכרחות להיות נפרדות… הדרכים נפרדות, וההמשך ידוע: "וָיָּשָׁב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה. ויעקב נסע סֻכֹּתָה…" (בראשית פרק לג פס' טז-יז)
נוח וטוב יותר כאשר עשיו יושב בהר שעיר, ויעקב ובניו – בארץ כנען…"

יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, דברי השקפה, עמ' 26-27. תרגם מיידיש משה קרונה, העיבוד – שלנו.ביבליוגרפיה:
כותר: יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (1903-1993)
מחברת: קם, מתיה
שם ספר: ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו
מחברת: קם, מתיה
תאריך: תשנ"ו 1996
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אביגדור שנאן.
3. הכנת מפות: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית