מאגר מידע

מרד בר כוכבא | מחברת: מתיה קם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מרד היהודים בשלטון הרומי בארץ ישראל, שהתרחש בשנים 132 - 135 לספירה.

 המפקד הצבאי של המרד היה שמעון בר-כוכבא, והמנהיג הרוחני היה על-פי המסורת - רבי עקיבא. בתחילת המרד הצליחו היהודים לגבור על חיל המצב הרומי הקטן שהיה מוצב בארץ; הם שחררו את ארץ יהודה, כולל ירושלים, והשתלטו על חלקים ניכרים מארץ ישראל. שמעון בר-כוכבא נעשה 'שמעון נשיא ישראל’. הוא הנהיג בתחום שלטונו סדרי חיים יהודיים עצמאיים ואף טבע מטבעות עבריות - סמל לעצמאות מדינית. אבל ההצלחה לא ארכה זמן רב: לגיונות רומיים וחילות עזר רבים נשלחו לארץ מסוריה, ממצרים ומאירופה, ובהדרגה הצליחו להביס את צבאו של בר-כוכבא - עד לתבוסתו הסופית בקיץ 135. כישלון המרד גרם לחורבן כבד בארץ: כ- 600,000 יהודים נהרגו בקרבות, ונוסף על כך מתו יהודים רבים ברעב ובמגיפות. ארץ יהודה נחרבה; ירושלים הפכה לעיר רומית - איליה קאפיטולינה - ועל חורבות בית המקדש נבנה מקדש לאל הרומי יופיטר.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מרד בר כוכבא
שם ספר: ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו
מחברת: קם, מתיה
תאריך: תשנ"ו 1996
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אביגדור שנאן.
3. הכנת מפות: תמר סופר.
הערות לפריט זה:

1. פריט זה לקוח מתוך נספח המושגים בספר זה.

| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית