מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שיעה, בעברית, סיעה. השיעים הם פלג באיסלאם. הם נבדלים מרוב המוסלמים הסונים, במנהגים ובאמונות המיוחדים להם שפיתחו וגיבשו במשך השנים.רוב תושבי איראן כיום משתייכים לזרם השיעי. מיעוט של שיעים חיים בלבנון, בעיראק ובמדינות אחרות.
מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה