מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


רבי משה בן מימון, אחד מפוסקי ההלכה הגדולים, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, מנהיג, רופא ואיש מדע.

נולד בעיר קורדובה בספרד ונפטר בקהיר העתיקה שבמצרים, שם עבד לפרנסתו כרופא וגם שימש כרופאו האישי של המלך.