מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים דומים של  מנוחה לא נכונה: מלחמת האנדרטאות לזכר החללים הגרמנים במלחמת העולם הראשונה

 נמצאו: 117 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 17 דפים

טקסט
[60]

תמונה
[35]

ערך לקסיקלי
[9]

וידיאו
[1]

אתרים
[12]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
"הפתרון הסופי של הבעיה היהודית" : יהודי גרמניה עם עליית הנאצים - ההגירה הכפויה
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: אנטישמיות, אייכמן, אדולף, יהודי גרמניה, היידריך, ריינהארד, הגירה, נאציזם, גרינג, הרמן

מצב היהודים בגרמניה לפני ואחרי עליית הנאצים לשלטון: האנטישמיות המסורתית בגרמניה ו"עליית המדרגה" בדמות תורת הגזע הנאצית. על הגירת היהודים מגרמניה (מרצון ומאונס): ההחלטה והביצוע. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : מרי ומרד - שני שלבים בהתנגדות היהודים
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גבורה בשואה, גטאות (שואה), נאציזם

סקירה של הבעיות והקשיים שעמדו בפני היהודים בגטאות במאבקם מול הכובש הנאצי ועל ההבחנה בין המרי האזרחי (מאבק מאורגן ולא מאורגן, ללא נשק) ועל המרד בגטאות (מאבק מאורגן עם נשק). /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : פעולת תרבות בגיטאות
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: אנטישמיות, גבורה בשואה, פולין, גטאות (שואה), תרבות בשואה, הימלר, היינריך, נאציזם

יחסם של הנאצים לתרבות הנכבשים ובעיקר היחס לתרבותם והשכלתם של היהודים. על מצבה של התרבות וחיי הרוח היהודיים במציאות הקשה של הגטאות והמאבק של היהודים לשמר צלם אנוש ולקיים את תרבותם: על הספריות, הקונצרטים והציורים במחתרת. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
המרי האזרחי בגטאות אירופה המזרחית : מאבקו המיוחד של היהודי החרד
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: אנטישמיות, פרטיזנים יהודים, קידוש השם, נאציזם

כיצד התמודדו היהודים בגטאות אירופה המזרחית עם הגזירות הקשות של הנאצים נגד הדת היהודית ואורח החיים היהודי. על המאבק העיקש למען המשך קיום המצוות, הגנה על ספרי התורה ולימוד התורה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : ביתור ובידוד
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: אנטישמיות, גטאות (שואה), נאציזם

כיצד בודדו הנאצים את היהודים והרחיקו אותם מהחיים הנורמלים באופן כמעט מוחלט עד להשמדתם הכללית: על מחיקת כל אפשרות לקשר עם העולם שמעבר לגיטו, על התעמולה המתוחכמת בקרב העמים השונים כנגד היהודים ועל שיטת ה"הפרד ומשול" שנהגו בארצות הכבושות ובגטאות שעוררה שם שנאה ופיצול ששיחק לטובתם. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : שיטת העונשים הקולקטיביים
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גטאות (שואה), מחנות ריכוז (שואה), נאציזם

על שיטת הענישה והביקורות של הנאצים בגטאות וההשפעה שהיתה לכך על פעילות היהודים בגטאות השונים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
מדוע איחר כל כך המרד : שיטת ההסוואה והמרמה
 

מחברת:   שרה נשמית

מילות המפתח: גטאות (שואה), מחנות ריכוז (שואה), גטו טרזין, נאציזם

על ההונאה הגדולה של הנאצים בזמן השואה: כיצד רימו את היהודים כדי לרכזם בגטאות אירופה הכבושה, על שיטות ההסוואה השונות כדי להוליך שולל את היהודים בתוך הגיטאות, ועל התכסיסים השונים להולכה למוות במחנות ההשמדה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 117 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 17 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט