מאגר מידע
מאגר מידע > דתות והגות דתית > יהדות > היהדות לאחר החורבן


התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ח. פולמוס של קיטוס | מחבר: שמואל ספראי

י"ל מאגנס

בשנים 117-115 התקוממו היהודים בתפוצות במסגרת מרד בעל היקף צבאי וגיאוגרפי רחב ביותר. המרד הקיף את קיריניקה, מצרים, קפריסין והגיע עד מסופוטמיה. במרד היו שזורים תגרות שהתפתחו למלחמות בין היהודים ושכניהם היוונים והתמרדויות נגד שלטונה של רומא במזרח. אין ספק כי עיקר כובד משקלו של המרד היה בתפוצות; והמקורות הספרותיים וההיסטוריים הקודמים מדברים במפורש רק על המרד והכליה שסבלה יהדות התפוצות, ובמיוחד זו שבארצות צפון-אפריקה ומצרים. אולם, מתוך עדויות אפיגראפיות על משלחות צבאיות שנשלחו לארץ בימים אלו וקטעי ידיעות בספרות היהודית והלא-יהודית יש ללמוד אף על מעשי מרידה בשיעור ניכר גם בארץ-ישראל.106בספרות התלמודית מכונה מרד זה בשם 'פולמוס של קיטוס'107 על שם המפקד המאורי לוסיוס קויטוס (Lusius Quietus) שדיכא באכזריות את מרד היהודים במסופוטמיה ונשלח לאחר מכן לדכא את המרד ביהודה. המסורות התלמודיות מספרות על התכנסויות בירושלים ובהר הבית, על התפשטות המרידה גם בגליל, על חורבן ערים שונות בארץ ועל הוצאתם להורג של המנהיגים פאפוס ויוליאנוס שפעלו בארץ ובתפוצות.108 בעקבות דיכוי המרד אנו שומעים על רדיפות דתיות; אולם פולמוס קיטוס לא הביא עמו חורבן יישובי בהיקף רב ולא לתקופה ארוכה, ועם חלוף הסערה נמשכה הפריחה היישובית והכלכלית בימי טריאנוס (117-98) ורוב ימיו של אדריאנוס עד לפרוץ מרד בר-כוכבא בשנת 132.

לחלקים נוספים של המאמר:
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : א. תוצאות מלחמת החורבן
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ב. התנאים בארץ לאחר החורבן
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ג. ההנהגה הלאומית לאחר החורבן
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ד. נשיאותו של רבן גמליאל
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ה. תקנות והכרעות בדור יבנה
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ו. חכמי יבנה ובתי - מדרשותיהם
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ז. ההתאוששות הישובית והכלכלית
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ח. פולמוס של קיטוס (פריט זה)

הערות שוליים:
106. ראה אלון, תולדות היהודים, א, עמ' 264-255.
107. משנה, סוטה ט, יד, לפי נוסחאות עיקריות. ראה גם אלון, שם, עמ' 255.
108. ספרא אמור, פרק ט, עמ' צ ט ע"ד.


ביבליוגרפיה:
כותר: התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ח. פולמוס של קיטוס
שם ספר: בימי הבית ובימי המשנה : מחקרים בתולדות ישראל
מחבר: ספראי, שמואל
תאריך: תשנ"ו
הוצאה לאור : י"ל מאגנס
בעלי זכויות: י"ל מאגנס
הערות: 1. סדרת "כינוס".
2. 2 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. המאמר מתוך כרך שני.

| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית