מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של המחברת  ניצה אראל

 נמצאו: 4 פריטים בכל המאגר.

טקסט
[4]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[0]

וידיאו
[0]

אתרים
[0]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים : הנרטיב הקולנועי הגרמני
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

בקולנוע הגרמני שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד שנות השבעים הוצגו הגרמנים כקורבן. השינוי במגמה הזו וניסיון לבירור שאלת האשמה החל ב- 1977 בסרט "היטלר שלנו" שהציג את הנאציזם כתוצר של ההיסטוריה הגרמנית ושל ההיסטוריה האירופית כולה. המאמר בוחן  את השתקפותן של המגמות השונות בקולנוע תוך זיקה להיסטוריוגרפיה הגרמנית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים : הנרטיב הקולנועי היהודי-ישראלי והשקתו לנרטיב ההוליוודי
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

בחלק זה של המאמר הכותבת בוחנת את האופן שבו מוצגת השואה בקולנוע היהודי- ישראלי וטוענת כי השואה משועבדת לאתוס הציוני. השואה מוצגת מנקודת מבטו של הקורבן היהודי העובר תהליך של שיקום באמצעות ההשתלבות במאבק הלאומי בארץ ישראל. רק בסוף שנות ה- 80 מופיעה בקולנוע היהודי-ישראלי מגמה הנותנת ביטוי לסיפור האישי ולהיבט האוניברסאלי של השואה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: נאציזם, שואה באמנות, קולנוע והיסטוריה

המאמר בוחן את מניעי העיסוק הקולנועי בנאציזם ובשואה. יש יוצרים שמה שמניע אותם זו השקפת עולם אוניברסלית הומניסטית. לעומתם יש יוצרים שסרטם משמש אמצעי להבנייה של נרטיב לאומי, כלומר בניית הסיפור ההיסטורי מזווית הראייה של העם שאליו הם משתייכים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ייצוגם של הנאציזם ושל השואה בקולנוע המערבי דיון בשלושה נרטיבים קולנועיים : הנרטיב הקולנועי האמריקני
 

מחברת:   ניצה אראל

מילות המפתח: קולנוע, נאציזם, שואה באמנות

המאמר בוחן את הקשר בין העמדה הפוליטית וההיסטוריוגרפית הרווחת בארה"ב ביחס לנאציזם ולשואה לבין הדרך שבה יוצגו הגרמנים והשואה בקולנוע האמריקני. לדוגמא, בשנות המלחמה הגרמני מזוהה עם הנאצי ומוצג כאויב בעוד שבתקופת המלחמה הקרה וחידוש היחסים עם גרמניה המערבית אין בקולנוע האמריקני האשמה קולקטיבית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ד/2004 שפה: עברית 
 
 נמצאו: 4 פריטים בכל המאגר.
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט