מאגר מידע

  
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מאגר מידע > פריטים של מילת המפתח  יהודי התפוצות

 נמצאו: 14 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 דפים

טקסט
[11]

תמונה
[0]

ערך לקסיקלי
[1]

וידיאו
[0]

אתרים
[2]
 
 
היסטוריה (2)
משטרים והגות מדינית (9)
מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות (13)
אידיאולוגיות, תנועות וזרמים (3)
דתות והגות דתית (30)
ערים, מדינות ואימפריות (64)
שליטים וממלכות בארץ-ישראל (8)
מלחמות עולם (3)
שואה (52)
המזרח התיכון (44)
יהודים בתפוצות (48)
עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל (14)
מיישוב למדינה (26)
ההיסטוריה של מדינת ישראל (87)
היסטוריה במבט רב-תחומי (72)
היסטוריוגרפיה (36)


הגדרת חשיבות הפריט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מרד התפוצות
 

מילות המפתח: כיבוש רומאי בארץ-ישראל, יהודי התפוצות

בין השנים 115-117 לסה"נ , בימיו של הקיסר טרינוס, פרץ בקהילות היהודיות בתְפוּצוֹת מרד. המרד של היהודים במצרים, בלוב, בקִירֶנֵי, בקפריסין ובמֶסופוטמיה ביטא את השאיפה החזקה לביטול השעבוד לרומא. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

י"ל מאגנס
התאוששות היישוב היהודי בדור יבנה : ח. פולמוס של קיטוס
 

מחבר:   שמואל ספראי

מילות המפתח: תקופת המשנה והתלמוד, יהודי התפוצות

בשנים 117-115 לספירה פרץ בתפוצות מרד שהקיף את יהודי קיריניקה, מצרים, קפריסין והגיע עד מסופוטמיה. גם יהודי ארץ ישראל השתתפו במרד. המרד דוכא באכזריות על ידי לוסיוס קויטוס ותוצאותיו היו קשות. עם חלוף הסערה נמשכה הפריחה הכלכלית והיישובית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
ישראלים, ישראל והתפוצה היהודית בעשור האחרון
 

מחבר:   גבי שפר

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, יהודי התפוצות

למאמר זה שתי מטרות: המטרה הראשונה היא לבחון מחדש את המקרה הפרטי של יחסי ישראל עם התפוצה היהודית בעשור האחרון, בעיקר מנקודת הראות של השינויים המתרחשים בישראל וביחסה לתפוצה היהודית. המטרה השנייה היא לנסות ולהחיל את התובנות שיילמדו מהדיון במקרה הישראלי-יהודי על כמה היבטים כלליים הקשורים בתפוצות האתנו-לאומיות המודרניות בכלל ועל יחסי ארצות מוצא והתפוצות "שלהן" בפרט.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מכון ון ליר בירושלים הקיבוץ המאוחד
על מרכזיותה של מדינת ישראל בעם היהודי
 

מחברים:   גבי שפר , הדס רוט-טולדנו

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, יהודי התפוצות

הפרק סוקר את השינויים שעברו היחסים בין ממשלת ישראל לבין התפוצה היהודית והארגונים הפעילים שלה מאז שנות הארבעים, ההפחתה במרכזיות של מדינת ישראל בעיני יהודי התפוצות שהתחוללה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, והאופן שבו השתנה היחס של הציבור בישראל לקהילה היהודית בעולם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

מכון ון ליר בירושלים הקיבוץ המאוחד
השינויים העיקריים בתפוצה היהודית ומשמעותם ליחסי ישראל והתפוצה היהודית
 

מחברים:   גבי שפר , הדס רוט-טולדנו

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, יהודי התפוצות, זהות יהודית

היהודים בתפוצות עברו בעשורים האחרונים שינויים משמעותיים – דמוגרפיים, גיאוגרפיים ותרבותיים - שהשפיעו וממשיכים להשפיע על יחסם לישראל. ריבוי נישואי התערובת בקרב היהודים בעולם, ההתבססות וההשתלבות של יהודים בארצות מושבם והתמורות בזהות היהודית החדשה יוצרים אצל יהודי התפוצות ריחוק ביחסם לישראל ומעוררים בקרבם ביקורת כלפי הנהגת הארגונים היהודיים הותיקים.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שישים שנים של שותפות
 

מילות המפתח: מלחמת ששת הימים, יהודי התפוצות, ארץ-ישראל ויהדות התפוצות

על שישים השנים למאבק להקמת מדינת ישראל והכרזת המדינה ועל יחסי ישראל והתפוצות. על הגורמים שחוללו את השינוי בשני העשורים האחרונים, אותם ניתן להגדיר כתקופה של חיפוש אחר סוג חדש של שותפות בין ישראל לבין העם היהודי בתפוצות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב
התעוררות לאומית וראשיתה של תנועת הציונות
 

מחבר:    הסוכנות היהודית

מילות המפתח: מבשרי הציונות, חבת ציון, לאומיות יהודית, יהודי התפוצות, הס, משה, אלקלעי, יהודה, קאלישר, צבי הירש

על "מבשרי הציונות" (משה הס, הרב יהודה אלקלעי והרב צבי הירש קאלישר), על הרקע לצמיחתה של תנועת "חיבת ציון", על גיבושה של האידיאולוגיה הלאומית היהודית, על הסתדרות לאומית יהודית - ועידת קטוביץ.
 /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 
 
 נמצאו: 14 פריטים בכל המאגר.
1 - 2 דפים
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט